Tự xây dựng cấu hình

Xây Dựng Hệ Thống Điện Năng Lượng Mặt Trời

Thành tiền:
Danh Mục Sản phẩm Giá Số lượng Thành tiền
1. Tấm Pin Mặt Trời
2. Bộ biến tần - Inverter
3. Bộ lưu trữ - Battery
4. Hệ thống điện
4.1. Thiết bị đóng cắt DC
4.2. Chống sét DC
4.3. Thiết bị đóng cắt AC
4.4. Chống sét AC
4.5. ATS
4.6. CT
4.7. Meter
4.8. Dây dẫn DC
4.9. Dây dẫn AC
4.10. Giắc nối MC4
4.11. Dây tiếp địa tấm pin, khung giàn
4.12. Dây tiếp địa inverter
5. Hệ thống khung giàn
5.1. Thanh nối nhôm
5.2. Kẹp biên
5.3. Kẹp giữa
5.4. Chân L
5.5. Bích tiếp địa tấm Pin
5.6. Kẹp dây
5.7. Kẹp dây tiếp địa
5.8. Cọc tiếp địa
Tìm Sản Phẩm